MarketingAtelier

Innovatieve Marketing

Innovatie Strategie

Tom van Buitenen van het MarketingAtelier heeft ruim 20 jaar gewerkt aan innovaties binnen bedrijven op het gebied van product introducties, marktbenaderingen en organisatieontwikkeling. Voor de MarketingCirkel Limburg heeft hij op 4 oktober 2011 een presentatie gegeven over waarde creatie met innovatie onder het motto " Een nieuwe toekomst begint vandaag".
Een compilatie van deze presentatie is via You-tube ontsloten.