MarketingAtelier

Innovatieve Marketing

Executive Marketing Coaching

Niet binnen elk bedrijf is de aanwezigheid van professionele marketingkennis vanzelfsprekend. In het MKB is het niet ongebruikelijk dat de eigenaar/directeur vanuit zijn ondernemersschap de marketing taken in zijn portefeuille heeft. Het MarketingAtelier biedt een maatwerk marketing coachingstraject aan, bestaande uit twee pijlers:

 

  • Marketingstrategie: Tijdens elke marketingstrategie sessie zal één van de te onderscheiden marketingstrategie instrumenten centraal staan.
    De positie van uw bedrijf in de markt  zal worden bekeken, besproken en geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie, eventueel aangevuld met extra onderzoek, zullen strategische keuzes worden gemaakt om ook op lange termijn een verdedigbaar concurrentieel voordeel te krijgen. Natuurlijk zal bij het bespreken van de verschillende instrumenten steeds gekeken worden naar de behoefte van en de ontwikkelingen in de markt.
  • Ad-hoc problematiek: De aanleiding voor de coachingsvraag kan natuurlijk ook een ad-hoc marketingprobleem zijn. Tijdens de sessie zal ik hier als coach op ingaan, om richting te geven aan de probleemoplossing.  

Voor startende bedrijven heeft het MarketingAtelier een eigen maatwerk coachingsgprogramma ontwikkeld.